My Mind Ośrodek Psychoterapii & Coachingu Ewa Guzowska logo
Coaching proces zmiana transformacja

Pamiętajmy jednak, że człowiek sukcesu to nie ten, który nie upada, ale ten który za każdym razem się podnosi i podejmuje kolejną próbę.

Jacek Siewierski

coaching

Dobrze poprowadzony coaching może naprawdę wiele zmienić w osobie pod względem osobistym (life coaching), jak i też zawodowym (biznes coaching). Pełny proces często owocuje trwałą transformacją.

Life Coaching

life coaching

Life coaching opiera się o stosowanie praktycznych, skutecznych narzędzi i jest silnie nastawiony na rezultaty. Celem procesu jest wsparcie trafnego określenia celów osobistych a następnie pomóc w ich osiągnięciu.

Life coaching skupia się na:

  •  poprawie jakości życia 
  •  dążeniu do poczucia spełnienia i dobrostanu psychicznego
  •  określeniu wizji i planów życiowych
  •  określenie ścieżki optymalnego dbania o zdrowie
  •  uzdrawianiu relacj

Jakie pytania należy sobie zadać?

Life coaching zadaje pytania o codzienne życie: gdzie ono jest, czy nie omija nas coś szczególnego każdego powszedniego dnia? Czy to, w czym jestem teraz, jest dla mnie satysfakcjonujące? Co mógłbym zrobić, by kiedyś być tam, gdzie chcę być? I gdybym był tym, kim naprawdę chcę być, gdzie teraz bym był?

Czasami wystarczy zadać trafne pytania, by odpowiedź przyszła sama. Przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy blisko, bardzo blisko siebie. Dlatego uważam, że łączenie umiejętności psychoterapeutycznych i coachingowych jest bardzo wskazane i cenne. Pozwala towarzyszyć pacjentowi w rozwoju na głębszym poziomie i uzyskiwać realne rezultaty mniejszym nakładem pracy

Life Coaching
Biznes Coaching

Business coaching

Coaching zawodowy, czyli business coaching ma za zadanie wspierać potencjał zawodowy klienta. Proces może być pożyteczny na każdym etapie kariery:

  • coaching menedżerski dla liderów, dyrektorów,
  • executive coaching dla osób na kierowniczych stanowiskach,
  • coaching ścieżki zawodowej dla każdej osoby która chce przyjrzeć się swojej karierze.

Proces może być związany z pracą w obszarze ograniczających przekonań, rozwijać wiedzę o sobie samym, poszerzać świadomość procesów zachodzących w psychice i wpływających na skuteczność i motywację do działania.

Business coaching przynosi dobre rezultaty w pracy indywidualnej, ale także na poziomie organizacji. Sprawdza się podczas określania nowych obszarów działalności, wyznaczania mocnych i słabych stron pracownika, daje klientowi wsparcie po zmianie stanowiska albo w charakterze przygotowania do awansu.

Coaching systemowy

Przy pracy z menedżerami i wyższą kadrą zarządzającą chętnie wykorzystuję coaching systemowy. Doskonale nadaje się dla organizacji, pomagając rozpoznać najbardziej kryzysowe obszary systemu korporacyjnego. Często jednak zdarza się, że przy okazji wychodzą na powierzchnię problemy natury osobistej, które osoba wnosi do firmy. W takim przypadku wykorzystuję umiejętności terapeutyczne, znacznie skracając cały proces.

Ważne i elementarne dla mnie jest to, by ta praca służyła przede wszystkim osobie, a poprzez tę osobę organizacji. Celem pracy, którą proponuję klientom, jest odkrycie własnych zasobów i rozwinięcie pełnego potencjału. Podczas sesji coachingu biznesowego wspieram klienta na drodze do poznania własnych silnych stron, rozszerzenia samoświadomości i przede wszystkim odważnego otwarcia się na proces zmiany.

Coaching systemowy firmy korporacji

artykuły