My Mind Ośrodek Psychoterapii & Coachingu Ewa Guzowska logo
Psychoterapia młodzieży psychoterapia nastolatka

Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.

Janusz Korczak

psychoterapia młodzieży

Okres dorastania niesie wiele wyzwań. Dla nastolatka, który szuka swojej tożsamości, wiąże się z wieloma trudnościami związanymi ze zmianami dotyczącymi ciała i wyglądu, określaniem swojego miejsca na świecie, z niestabilną samooceną albo wahaniami nastroju. Wsparcie podczas psychoterapii może pomóc dojrzewającemu człowiekowi lepiej zrozumieć siebie samego oraz nauczyć samoregulacji emocji i radzenia sobie ze stresem.

Psychoterapia młodzieży psychoterapia nastolatka

Pomoc psychologiczna dla nastolatka jest wskazana, gdy:

    • ma za sobą traumatyczne przeżycie, jak rozwód rodziców, śmierć, poważną chorobę bliskiej osoby
    • wykazuje agresywne zachowania i często wchodzi w konflikty
    • zażywa substancje psychoaktywne
    • okalecza się lub wykazuje inne autoagresywne zachowania
    • ma bardzo niskie poczucie własnej wartości.
Psychoterapia młodzieży niska samoocena uzależnienia stres trauma

artykuły