My Mind Ośrodek Psychoterapii & Coachingu Ewa Guzowska logo

Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie pojawiania się ich.

Albert Einstein

szkolenia

Techniki zastępowania agresji

Trening zastępowania agresji

Trening zastępowania agresji jest skuteczną metodą pracy z osobami agresywnymi i skłonnymi do przemocy i przynosi pozytywne efekty w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Trening zastępowania agresji TZA składa się z trzech modułów:

Trening Umiejętności Społecznych – obejmuje takie umiejętności, jak radzenie sobie z presją wywieraną przez grupę, proszenie o pomoc, reagowanie na zaczepki oraz konstruktywne radzenie sobie z pominięciem, z oskarżeniami, z porażką.

Trening Kontrolowania Złości – ten moduł pozwala poznać emocję, jaką jest złość i skutecznie ją redukować oraz wyrażać w nieagresywny sposób.
Wnioskowanie Moralne – moduł prezentuje sposoby na dokonywanie trudnych wyborów wymagających kompromisu bez okazywania przy tym złości, gniewu.

Trening zastępowania agresji pomaga usprawnić umiejętności prospołeczne, uczy samokontroli i empatii. Pozwala na zredukowanie przemocy w szkołach, instytucjach, w relacjach międzyludzkich.

Techniki antystresowe

Techniki antystresowe

Szkolenie pozwala poznać techniki antystresowe od strony praktycznej i teoretycznej. Metody obejmują wykorzystanie pracy z ciałem, techniki koncentracji czy świadomego kierowania uwagi. Trening technik antystresowych prowadzi do nabycia konkretnych, praktycznych i skutecznych umiejętności radzenia sobie ze stresem. Znajomość sposobów samoregulacji zwiększa szanse na trwałe, stabilne dobre samopoczucie i wspiera życie w większej harmonii ze światem. Metody radzenia sobie ze stresem mogą także pomóc w leczeniu bezsenności i innych objawów chronicznego stresu.

Techniki pamięciowe

Techniki pamięciowe

Szkolenie prezentuje konkretne, skuteczne i proste do wyćwiczenia metody, które pozwalają w szybki sposób opanować umiejętność skutecznego zapamiętywania. Trening technik pamięciowych przyniesie korzyść każdemu, kto uczy się lub pracuje w wymagającym środowisku – uczniom, studentom, pracownikom umysłowym. 

Znajomość technik pamięciowych pozytywnie wpływa także na kreatywność, spostrzegawczość i zdolność kojarzenia faktów. To doskonałe ćwiczenia wspierające pracę umysłową.

Techniki interpersonalne

Techniki interpersonalne

Szkolenie z technik interpersonalnych to kompleksowy program, który wzmacnia kompetencje niezbędne w kontaktach międzyludzkich. Szkolenie pozwala poznać i opanować konkretne umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i w różnych środowiskach. 

Techniki interpersonalne mogą pozytywnie wpłynąć na jakość relacji na każdym poziomie – w życiu osobistym, podczas biznesowych kontaktów i negocjacji, podczas interakcji społecznych, w życiu rodzinnym i społecznym. Znajomość technik pomaga w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.

Szybkie czytanie

Szybkie czytanie

Prosta i w przyjazny sposób podana metoda nauki szybkiego czytania. Umiejętność ta znacznie poprawia jakość życia osób pracujących w wymagającym środowisku, ale także uczniom i studentom. Pozwala szybko przeczytać ze zrozumieniem i zapamiętać dowolny rodzaj tekstu.

Szybkie czytanie przynosi też takie korzyści, jak:

    • łatwiejsza koncentracja, 
    • większa spostrzegawczość 
    • poprawa kreatywności.

artykuły