My Mind Ośrodek Psychoterapii & Coachingu Ewa Guzowska logo
Psychoterapia rodzin

Jeśli myślisz, że jesteś oświecony, spędź tydzień z rodziną.

Ram Dass

psychoterapia rodzin

Problemy i wyzwania rodzinne to nie tylko stereotypowe, patologiczne zjawiska mające podłoże w sytuacji społecznej. Kryzysowe sytuacje rodzinne mogą wynikać z nagłych zmian jak poważna choroba lub śmierć któregoś z członków rodziny, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana warunków życiowych a nierzadko także konflikt pomiędzy członkami rodziny. Wiele kryzysowych momentów rodzina jest w stanie przetrwać bez pomocy psychoterapeuty lub psychologa, jednak w niektórych przypadkach warto skorzystać z terapii.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia całej rodziny pomaga w rozpoznaniu problemu oraz zidentyfikowaniu jego przyczyny. Może być pomocna w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy rodzicami a dziećmi, wspierać rodziców mających problemy wychowawcze, pomagać w ustabilizowaniu kryzysowej sytuacji.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że psychoterapia rodzinna jest niezbędna w przypadku zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Choroby takie, jak anoreksja, kompulsywne objadanie się czy bulimia mają podłoże psychiczne i powinny być rozpatrywane w kontekście całej rodziny.

artykuły