My Mind Ośrodek Psychoterapii & Coachingu Ewa Guzowska logo
Psychoterapia DDA Psychoterapia DDD

Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.

Anthony de Mello

psychoterapia dda oraz ddd

Syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) to zespół chorobowy praktycznie uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczony, prowadzi często do wykluczenia społecznego osób nim dotkniętych – dlatego ważna jest wcześnie podjęta terapia.

Psychoterapia DDA Psychoterapia DDD

Podczas profesjonalnie prowadzonej terapii pacjenci mogą przepracować traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, które przebiegało w cieniu rodzica alkoholika, i pozbyć się destrukcyjnych schematów myślenia i działania. Zaburzenia DDA/DDD są o tyle poważne, że dotykają nie tylko samych DDA/DDD, ale również ich najbliższe otoczenie. Osoby z tym syndromem często nie potrafią zbudować satysfakcjonujących relacji, są nieufne, żyją w permanentnym stresie. Odczuwają lęk przed bliskością, w związku z czym często czują się samotne i zagubione, mają huśtawki emocjonalne, jak również poczucie wstydu i winy. Przyczyny takich stanów leżą w zaburzonym dzieciństwie, które z racji problemu alkoholowego któregoś z rodziców (lub obojga) było wybrakowane pod wieloma względami.

Terapia DDA daje ogromne szanse na poprawienie jakości swojego życia, ponieważ pozwala uwolnić się od traumatycznych wydarzeń i pozbyć się lęku oraz wstydu. Podczas terapii DDA pacjenci nabywają też wiele istotnych w codziennym życiu umiejętności, np. radzenia sobie ze stresem. Zdobywają pewność siebie, poczucie optymizmu, zdrowej odrębności od uzależnionych rodziców i mocy sprawczej w stosunku do własnego życia. W konsekwencji terapia pomaga też wziąć odpowiedzialność za siebie i odbudować relacje z ludźmi.

artykuły