My Mind Ośrodek Psychoterapii & Coachingu Ewa Guzowska logo
Jak pracuję - terapia NLP-t

Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości.

Richard Carlson

NLPt
psychoterapia neurolingwistyczna

W pracy terapeutycznej wykorzystuję metodę NLPt jako samodzielny system albo jako element wsparcia psychoterapii indywidualnej lub grupowej. NLPt to neurolingwistyczna psychoterapia, która jest całościowym systemem uznanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii – EAP. Wywodzi się z NLP, czyli neurolingwistycznego programowania.

W związku z tym, że terapia typu NLPt jest odmianą terapii strategicznej, już na samym początku wraz z pacjentem formułujemy cel. Dzięki temu jestem w stanie dopasować indywidualne rozwiązanie najlepiej wspierające pacjenta.

Jak pracuję - terapia NLP-t

Ten nurt psychoterapii opiera się na podstawowym założeniu, że w każdym zachowaniu – nawet tym dysfunkcyjnym – leży pozytywna intencja realizacji konkretnej potrzeby. W czasie psychoterapii te zachowania i przekonania zostają przepracowane i ponownie zintegrowane w taki sposób, by stworzyć bardziej produktywny sposób realizacji potrzeb. Do założeń NLPt należy też przekonanie, że pacjent dysponuje zasobami potrzebnymi do zmiany w kierunku dobrostanu psychicznego, a same techniki NLPt pozwalają pacjentowi wydobyć ten potencjał.

NLPt to psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Jej techniki skupiają się na pracy uwzględniającej komunikację werbalną i niewerbalną. Podczas procesu najważniejsze jest leczenie i wspieranie pacjenta w taki sposób, aby mógł w najkorzystniejszy dla siebie sposób realizować postawione sobie cele.

NLP-t wydobycie potencjału
NLPt wykorzystuje wewnętrzne zasoby

Na jakie problemy pomaga ten typ pracy?

Psychoterapia NLPt najlepiej sprawdza się przy:

    • psychoterapia par 
    • terapia uzależnień
    • terapia indywidualna
    • psychoterapia depresji
    • psychoterapia DDA

artykuły