My Mind Ośrodek Psychoterapii & Coachingu Ewa Guzowska logo
Doradztwo zawodowe

Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat.

Brian Tracy

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe jest procesem, który pomaga ukierunkować klienta na optymalną ścieżkę rozwoju kariery i edukacji. Narzędzia doradztwa zawodowego pomagają w odkryciu naturalnych predyspozycji i talentów i dobrego zrozumienia swojego potencjału w odniesieniu do wymagań rynku pracy.

Doradztwo zawodowe

Sesje doradztwa zawodowego pozwalają:

  • określić zawodowe predyspozycje
  • zyskać świadomość umiejętności
  • określić własne talenty
  • zyskać wgląd w siebie i własny potencjał
  • określić branże i zawody zgodne z predyspozycjami

artykuły